سیستم جدید پاپ آپ 20 تومانی شما با استفاده از این سیستم میتوانید به درآمد خوبی از بازدید کننده های وبلاگ و سایتتون برسید

نرخ پاپ آپ تا پایان سال جاری به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

پاپ آپ اول :  30  ریال

پاپ آپ دوم:  30  ریال

پاپ آپ سوم:  140  ریال

مجموعا: 200 ریال (بیست تومان به ازای هر آی پی)
یعنی مجموعا 200 ریال ،معادل 20 تومان در نظر گرفته شده است

توجه:مجموع نرخ پاپ آپ ها همیشه بصورت ثابت 20 تومان خواهد بود.مسلما با استقبال و همکاری دائمی کاربران با سایت نرخ پاپ اپ اول و دوم افزایش خواهد یافت

مشاهده سایت
\│/ مشاهده سایت \│/ مشاهده سایت \│/ مشاهده سایت \│/ مشاهده سایت \│/